Není RTL jako RTL

Není RTL jako RTL

Regulace podlahového okruhu v kombinované otopné soustavě pomocí RTL ventilu

Všichni známe možnost omezovače teploty vratné vody(RTL) v kombinované otopné soustavě
tvořené otopnými tělesy ( radiátory) a temperování malých podlahových ploch do 15m2. U podlahového topení je nutné předem kontrolovat a upravit teplotu topné vody tak, aby vyhovovala hygienickým a bezpečnostním předpisům pro podlahové topení. Povrchová teplota nesmí překročit hodnotu - teplota vzduchu v místnosti +9°C. Příklad: koupelna - teplota vzduchu dle ČSN 24°C , povrchová teplota podlahy by neměla překročit 33°C. Obytná místnost - teplota 20°C , povrchová teplota by neměla překročit 29°C. Použití: koupelny, zlepšení uživatelského komfortu zvýšením povrchové teploty podlahy, kdy hlavním zdrojem tepla je otopné těleso. Princip: teplota topné vody se přenáší na čidlo. Nastavená teplota je udržována v rozmezí proporcionálního pásma konstantní. Ventil otevírá po poklesu teploty pod stanovenou hodnotou.

Výhody : jednoduché. finančně nenáročné vytvoření okruhu temperace podlahy do 15m2.

Nevýhody: problematické nastavení průtoku topné vody( hmotnostní průtok), odvzdušnění okruhu, regulace teploty vzduchu v místnosti, v případě zařazení za otopné těleso, ovlivňuje i průtok v tělese samotném. Teplota okolí nesmí překročit nastavenou hodnotu, jinak zůstane ventil trvale zavřený. Hydraulické vyvážení soustavy je rovněž obtížnější a často vyžaduje další regulační prvky.

Jasná volba - řešení HERZ FloorFix RTL

Vše v podomítkové skříni
1. regulátor teploty topné vody
2. regulace teploty v místnosti
3. směr toku média
4. uzaviratelné regulační šroubení hydraulické vyvážení
5. odvzdušnění systému

Paralelní zapojení do systému

Instalace přibližně v polovině potrubní části podlahového okruhu

Doporučujeme výpočet tlakové ztráty potrubí ( dle použitého potrubí)

Nastavení objemového průtoku na uzavíracím a regulačním šroubení ( součást Floorfix)

Nastavení požadované teploty topné vody na těle ventilu

rozsah nastavení 30°C-60°C

Odvzdušnění systému

Regulace teploty v místnosti

1. Termopohon s elektronickým prostorovým termostatem

2. Termostatická hlavice s odděleným ovládáním

Zdroj: