Oprava balkonu a nalepení dlažby systémem BOTAMENT® TERRACHAMP

Pokud stavíte nový dům, jehož součástí bude balkon či venkovní terasa s nalepenou dlažbou, máme pro vás přichystány materiály v rámci nabídky stavební chemie BOTAMENT, které spolu s poctivým řemeslným provedením jednoznačně přispějí k tomu, že i po mnoha letech zůstane celý systém zadláždění celistvý a bez závad!
Tyto materiály je samozřejmě vhodné použít i v tom případě, kdy je potřeba uvést takovou venkovní plochu do původního funkčního stavu, čili při takzvané rekonstrukci.
Balkonů, jako je tento je mnoho. I on trpěl neduhy, které nakonec přispěly k vydrolení spár mezi dlaždicemi kudy dále zatékalo do podkladu, který se po letech působením vlhkosti poškodil natolik, že muselo být přistoupeno k náročné rekonstrukci celé plochy.

 

 

Při této rekonstrukci se uplatnil účinný systém BOTAMENT TERRACHAMP, složený z materiálů, které jednoznačně zaručí maximální trvanlivost celého díla.
BOTAMENT D11 penetrace, BOTAMENT RD1 Universal hydroizolační stěrka, BOTAMENT AE dělící a hydroizolační folie, BOTAMENT TERRACHAMP BTK200 lepicí tmel na balkony a terasy, BOTAMENT MULTIFUGE DIAMOND epoxidová spárovací hmota.

 

 

Pro hydroizolaci vlastní pochozí plochy byla použita modrá dělící a izolační folie BOTAMENT AE, která dokáže díky svým vlastnostem velice účinně oddělit pnutí z betonového potěru do následného zadláždění a zabrání tak praskání a vydrolení spárovací hmoty, kudy by se opět dostala vlhkost do systému. Její modrá barva hezky prosvítá spárou mezi dlaždicemi!

 

 

Ukotvení zábradlí na balkonech a terasách, prostupující hydroizolační vrstvou plochy bývá dosti často opakovanou chybou.
Zde se již tato chyba neobjevila, kotvící prvky zábradlí vystupují z nosné kovové konstrukce balkonu a izolační vrstvu nikterak nenarušují. Všimněte si zelené izolační stěrky BOTAMENT RD1 Universal, která dokonale pokryla celé čelo betonového potěru!

 

 

Světlá dlaždice, rozměr maximálně 300 x 300mm, na krajích takzvaně s nosem, který kryje hranu balkonu proti zpětnému zatékání vody pod dlaždice a do potěru.
Volba takovéhoto formátu dlažby, její světlá barva a ukončení hrany balkonu opět jednoznačně přispívá k dlouhodobé životnosti zadlážděné plochy!

 

 

Všimněte si čisté spáry, dokonale připravené pro následnou aplikaci spárovací hmoty. Mezi dlaždicemi prosvítá malý zbytek dvojsložkového lepicího tmele BOTAMENT TERRACHAMP BTK200, vyvinutého pro ty nejnáročnější aplikace venkovní dlažby. Díky svému složení odolá tento lepicí tmel působení vlhka, mrazu i dalších povětrnostních vlivů!

 

 

V ploše balkonu o délce 9 metrů byly ponechány dvě dilatační spáry, později vyplněné pružným tmelem.

 

 

Vyplnění spáry epoxidovou spárovací hmotou BOTAMENT MULTIFUGE DIAMOND zaručí téměr dokonalou nepropustnost vody do systému. V kombinaci s lepicím tmelem BOTAMENT TERRACHAMP BTK200 je zadláždění připraveno odolat působení slunce, mrazu i deště za téměř jakýchkoli podmínek!

 

 

Všimněte si krásného a dokonalého povrchu spárovací hmoty, a to přesto, že se jedná o takzvaný epoxid. Také dlaždice jsou hezky čisté, přestože při vymývání spáry použil řemeslník pouze studenou vodu!

 

 

Po dokončení zábradlí a ostatních detailů je takto zrekonstruovaná balkonová plocha připravena k dlouhodobému užívání, a to k úplné spokojenosti investora.

 

Potřebujete poradit přímo na stavbě?