Revoluce pro balkóny a terasy! BOTAMENT® TERRACHAMP

Revoluce pro balkóny a terasy!

BOTAMENT® TERRACHAMP

Při kladení dlaždic, přírodních kamenů a různých keramických krytin se dodnes vyskytuje mnoho problémů, kterým je často profesionální řemeslník vystaven bez pomoci. Následné škody a velmi nákladné reklamace spojené s výkvěty, poškozením vlivem mrazu aj. vedly k tomu, že se mnoho obkladačů nechtělo dále vystavovat vysokým nárokům na balkónech i terasách a přestali tyto zakázky přijímat.

S tím je nyní konec

Víceletou prací na výzkumu a vývoji se firmě BOTAMENT® podařilo vyřešit problémy pomocí systémových produktů. BOTAMENT® TERRACHAMP®poskytuje doposud nevídaný komfort při provádění, ve formě lepicího tmelu a spárovací hmoty. Výkvětům a poruchám vlivem mrazu je nyní možné zabránit, což dokládají mnohaleté zkoušky prováděné napříč Evropu v rozličných klimatických zónách.

E-SHOP - BOTAMENT TERRACHAMP

Potřebujete poradit přímo na stavbě?

Kontaktujte nás zde

Poškození na balkónech a terasách

(Mnoho problémů s těžkými následky)

Trhliny

Krytiny a podkladní vrstvy ve vnějším prostředí jsou vystaveny teplotnímu namáhání. V letním období se roztahují a v zimním čase dochází k jejich smrštění. V závislosti na rozloze není možné délkové změny a tím vznikající pnutí odbourat prostřednictvím spár a krytiny. Tak dochází ke vzniku trhlin v dlaždicích i spárách. Voda může bez zábran pronikat do souvrství a tam způsobovat výrazná poškození.

Botament Terrachamp trhliny

Vápenné výkvěty

Ve vnějším prostředí dochází vlivem deště a sněhu k provlhnutí povrchových vrstev. Vápenné výkvěty vznikají rozpouštěním vápna v cementu a jeho následným transportem na povrch prostřednictvím kapilár. Na povrchu vytvářejí nevzhledné usazeniny, které lze zpravidla odstranit pouze mechanicky.

Botament Terrachamp vápenné výkvěty

Odprýskané dlaždice a spáry

Difuze par označuje vlastnost vodních par pronikat strukturou některých hmot. Obvykle dochází k pronikání par od vyhřáté k chladné části stavební konstrukce. Poté, co vodní pára doputuje k chladné části, dojde k vytvoření kondenzátu, který se ukládá pod povrchem. Silný sluneční svit způsobí odpařování kondenzátu a vznikne tlak, který nemůže uniknout strukturou krytiny.

Botament Terrachamp odprýskané dlaždice a spáry

Poškození mrazem

Minerální stavební hmoty jsou značně opotřebovávány vlivem cyklů zmrazení – tání. Neustálým kolísáním teploty kolem bodu mrazu dochází u vody vždy ke změnám skupenství z tekutého na pevné. Při těchto změnách zvětšuje voda svůj objem přibližně o 9 % a tlakem ledu vytváří účinek trhaviny. Následkem jsou poškozené nebo odseparované krytiny.

Botament Terrachamp poškození dlažby mrazem

E-SHOP - BOTAMENT TERRACHAMP

Řešení

Jeden lepicí tmel, jedna spárovací hmota, žádný problém!

Zcela nová technologie pojiva

Nový druh pojiva na bázi technologie HYDRO O2 Flex stanovuje nová měřítka spolehlivosti při kladení dlaždic a přírodních kamenů na terasách a balkónech. Nesrovnatelnými výhodami systému TERRACHAMP jsou:

  • vysoká ochrana proti výkvětům novou technologií HYDRO O2 Flex
  • revoluční ryzost barev
  • vysoká propustnost vodních par
  • vysoká flexibilita a tahová přídržnost
  • vynikající zpracovatelnost

Výjimečné přitom je: již osvědčené konstrukce teras a balkónů se při provádění nemění. Jen produkty vystavené nejvyšší zátěži – lepicí tmel a spárovací hmota – se nahradí dvěma výrobky, lepicím tmelem BTK 200 TERRACHAMP a spárovací hmotou BTF 200 TERRACHAMP, na bázi technologie HYDRO O2 Flex.

Vysoká flexibilita a tahová přídržnost

Lepicím tmelem BTK 200 TERRACHAMP nově definujeme flexibilitu a tahovou přídržnost. Při žádném využití lepení dlažeb nejsou kladeny vyšší nároky na flexibilitu a tahovou přídržnost, než je tomu právě u teras a balkónů. Právě zde překračuje lepicí tmel BTK 200 TERRACHAMP mnohonásobně všechna měřítka. Například vysoce flexibilní lepicí tmely skupiny S2 dle normy ČSN EN 12002 dosahují průhybu 5 mm. BTK 200 TERRACHAMP dosahuje 14 -krát většího průhybu tedy přes 70 mm. Tento průhyb byl ověřen institutem „Säurefliesner-Vereinigung“ (SRN).

Botament Terrachamp vysoká flexibilita a tahová přídržnost
 

Revoluční ryzost barev

Barevnost spárovací hmoty BTF 200 TERRACHAMP získáváme bez přidání práškových pigmentů, což obkladačům přináší výhodu pro zpracování. »Mazlavá« spárovací hmota a vyplavování pigmentů tak patří do minulosti.

Botament Terrachamp revoluční ryzost barev

Vysoká propustnost vodních par

Lepicí tmel BTK 200 TERRACHAMP a spárovací hmota BTF 200 TERRACHAMP jsou výrazně otevřené difuzi vodních par. To brání vzniku závad působením tlaku vodních par pod dlaždicemi. Na základě nízké hodnoty sd (ekvivalentní difúzní tloušťka) lepicího tmelu a spárovací hmoty se může voda z konstrukce odpařovat. Tím se prokazatelně redukují škody v konstrukci vlivem mrazu na minimum.

Botament Terrachamp vysoká propustnost vodních par

Vynikající zpracovatelnost

Na terasách a balkónech zná každý obkladač problém, kdy vysoké teploty, vítr a slunce znemožňují zpracovatelnost materiálů. Se systémem TERRACHAMP je tohle minulostí. Dokonce i za uvedených špatných podmínek je zpracovatelnost lepicího tmelu BTK 200 TERRACHAMP a spárovací hmoty BTF 200 TERRACHAMP optimální.

Botament Terrachamp vynikající zpracovatelnost

Vysoká ochrana proti výkvětům novou technologií HYDRO O2 Flex

Lepicí tmel BTK 200 TERRACHAMP a spárovací hmota BTF 200 TERRACHAMP neobsahují vápno a cement. Tím je kompletně znemožněn vznik často obvyklých vápenných výkvětů. Po vyhodnocení výsledků prováděných zkoušek lze konstatovat, že se systém BOTAMENT® TERRACHAMP® v daných podmínkách vnějšího prostředí osvědčil a je vhodný pro použití na balkónech a terasách. Systém má ve srovnání s cementovým souvrstvím, při zohlednění možných poškození mrazem, či vápenných výkvětů, materiálově technologické výhody.

Botament Terrachamp vysoká ochrana proti výkvětům novou technologií HYDRO O2 Flex

E-SHOP - BOTAMENT TERRACHAMP

 

Video společnosti BOTAMENT (YouTube)

Potřebujete poradit přímo na stavbě?