Pokládka velkoformátové dlažby na anhydritový potěr

Nedílnou součástí dnešních staveb bývá nezřídka kombinace podlahového vytápění, doplněného potěrovou vrstvou na bázi síranu vápenatého, známého pod názvem Anhydrit.
Přednosti a vlastnosti tohoto materiálu, jako je rychlost provedení vlastní práce, dokonalý rozliv a v neposlední řadě schopnost převést teplo od zdroje do interiéru s minimálním tepelným odporem jej doslova předurčují k tomuto použití.
Nicméně, k dokonalosti a dlouhodobé stálosti celého díla je nutné i zde neponechat nic náhodě a maximálně předejít případným poruchám celého systému!
Co může kromě mechanického poškození ještě více uškodit anhydritové podlaze, a čímž souvisí následná devastace celého systému?
Vlhkost!
Zde si můžete prohlédnout, jak devastační může být vliv působení dlouhodobého pronikání vlhkosti do systému zadláždění na anhydritovou podlahu.

Nejen, že odpadla dlažba která se již nedá znovu použít, ale anhydritový potěr se narozdíl od cementového potěru trvalým působením vlhkosti doslova rozpadl!
Přitom stačilo anhydritový potěr ošetřit správnou a maximálně dokonalou penetrací, která by zamezila průniku jakékoli, byť i minimální vlhkosti do tohoto potěru a nevznikly by starosti a náklady s následnou opravou.

 

Jak řešit přípravu podkladu správně?

Celý dům na přiložených fotografiích má vytápěnou podlahovou plochu. Rozměr dlažby v přízemí je 1200 x 600mm, to znamená takzvaně velkoformát. V pravém rohu fotografie je jedna dlaždice opřena o stěnu.

 

Po přeměření zbytkové vlhkosti potěru, přebroušení povrchové vrstvy a odstranění separačního prachu byla jako opravdu účinná penetrace proti průniku vlhkosti do anhydritového potěru pod velkoformátovou dlažbou použita epoxidová transparentní pryskyřice BOTAMENT E120, doplněná zásypem ze sušeného křemičitého písku.

 

 

Materiál BOTAMENT E120 díky svému složení zaručí, že přes něj nikdy neprojde ani minimální množství vlhkosti do podkladu, tolik citlivého na působení vody!
A nemusíte ani tuto vodu na potěr přímo nalít. Víte, kolik jí v sobě obsahuje použitý lepicí tmel, potřebný k nalepení velkoformátové dlažby? Jsou to litry a litry vody. Při volbě spáry o velikosti 2mm mezi dlažbou se tato voda poté ztrácí přímo do potěrové vrstvy, kterou narušuje a jen minimum se jí stihne spárami odpařit.
Takto provedená penetrační vrstva tomuto jevu účinně zamezí!

 

 

Pro nedostatečné množství dilatačních spár v podkladu bylo nutné doplnit celý systém zadláždění BOTAMENT DE tenkou dělící rohoží, která účinně oddělí pnutí z vytápěného podkladu do zadláždění, zamezí praskání spár a oddělování velkoformátových dlaždic od potěru. Roztažnost dlažby a roztažnost potěru se působením tepla liší! Dělící rohož i dlažba byly nalepeny pomocí vysoce flexibilního tmelu BOTAMENT M29Hp s charakteristikou deformace kategorie S1, speciálně vyvinutého právě pro potřeby nalepení velkoformátové dlažby.

 

 

Celý systém doplňuje flexibilní spárovací hmota BOTAMENT M44 NC POWER, která díky svému inovovanému složení účinně odpuzuje vlhkost, snadno se udržuje a zároveň si zachovává dlouhodobou barevnou stálost.

 

 

Podlahy v koupelnách byly také provedeny z anhydritu, proto zde bylo obzvlášť důležité zhotovení dokonalé penetrace a zároveň izolace proti vlhkosti. Použit byl opět materiál BOTAMENT E120, doplněný modrou izolační a dělící folií BOTAMENT AE, která zajistila dostatečné hydroizolační krytí a zároveň opět účinně oddělila pnutí z vytápěného potěru do zadláždění. Rozměr dlažby 600 x 600mm, tudíž opět velký formát.

 

 

Sádrové omítky mají stejně jako potěr z anhydritu schopnost nasáknout vlhkost a díky ní degradovat. Mnohdy odpadne obklad i s vrstvou této omítky, a to opět díky nedokonale provedené ochraně proti vlhkosti. Řemeslník i stavebník se domnívají, že provedená hydroizolace okolo vany či sprchového koutu stačí. Opak je pravdou!
Víte, že v zimních měsících se vzdušná vlhkost snaží ze všech sil dostat z vytopené místnosti ven do chladnějšího prostředí?
Pokud nepatříte k těm šťastlivcům, kteří mají spáru mezi obklady vyplněnu epoxidovou spárovací hmotou, prostupuje tato vlhkost cementovou spárovací hmotou dále za obklad a opět se hromadí v omítce a ve zdivu! Na degradaci omítky včetně tvorby plísní jsou vytvořeny díky nedokonalé hydroizolaci dokonalé podmínky!
Zde se již v počátku těmto možným problémům předešlo izolací všech obvodových stěn celé koupelny. Použit byl materiál, který na stavebním trhu v jednosložkových hydroizolacích momentálně jen těžko hledá konkurenta. A to BOTAMENT RD1 UNIVERSAL!

 

 

 

Díky svému výjimečnému složení je tento izolační stěrkový materiál ideálně vhodný pro překlenutí trhlin v podkladu, pevný a přitom dostatečně pružný. Navíc po něm při lepení těžkých velkoformátových dlaždic tyto dlaždice řemeslníkům nekloužou tak, jako u jiných materiálů…

 

 

Hydroizolační stěrka BOTAMENT RD1 UNIVERSAL byla použita i pro co nejlepší utěsnění detailů prostupů v anhydritové podlaze.

 

 

Tak jako i v mnoha dalších případech, i zde dokonalá skladba materiálů BOTAMENT spolu s odborně technickým poradenstvím přispěla k dokonalému provedení pokládky dlažby a nalepení obkladů.

 

 
 

Potřebujete poradit přímo na stavbě?