Oprava venkovního schodiště pomocí BOTAMENT

Produkty stavební chemie BOTAMENT nejsou známy pouze mezi mistry obkladačského řemesla.
BOTAMENT, jako nedílná součást předního světového výrobce v oboru stavebních hmot pro profesionály, německé MC-BAUCHEMIE, nabízí také kvalitní a v praxi mnohokrát ověřené materiály, určené pro sanaci betonových konstrukcí!
Tyto materiály nepoužívají jen velké stavební firmy, specializované na výstavbu monolitických konstrukcí, ale nacházejí široké uplatnění také mezi firmami, které se věnují stavbám, nebo opravám menšího rozsahu, jako je kupříkladu venkovní schodiště, které zde vidíte.

 

 

Při bližším pohledu je vidět rozsah poškození tohoto schodiště a mohlo by se zdát, že oprava, která by jednotlivým schodištním stupňům vrátila jejich původní vzhled je již téměř nemožná.

 

 

Při sanaci této betonové konstrukce se uplatnil materiál BOTAMENT M 36 SPEED, což je multifunkční malta s rychlovazným cementem v kombinaci s materiálem BOTAMENT M 06, jemnou stěrkovou směsí.

 

 

Celý povrch schodiště bylo nejprve třeba řádně očistit pomocí vodního vysokotlakého čističe. Díky tomuto postupu se také dostatečně zvlhčil celý podklad, což je důležitá podmínka při následné aplikaci použitých materiálů. Otlučené části byly nejprve nahrubo doplněny materiálem BOTAMENT M 36 SPEED. Celoplošně natažená jemná stěrka BOTAMENT M 06 poté vytvořila finální vrstvu, dostatečně pevnou na to, aby obstála v následném provozním zatížení.

 

 

Olámaná spodní strana této nízké římsy byla také doplněna do původního stavu, a to opět pomocí materiálu BOTAMENT M 36 SPEED!

 

 

Stěrka na opravu betonových konstrukcí BOTAMENT M 06 vyniká svou pevností a schopností obstát ve vysokém zatížení, což ji předurčuje pro široké spektrum použití ve stavebnictví.

Její velkou předností je také výborná zpracovatelnost, díky které je řemeslník schopný dosáhnout při provádění práce takto dokonalého povrchu.

 

 

Prohlédněte si provedení detailu nášlapné hrany schodištního stupně.

 

 

Celá rekonstrukce tohoto schodiště byla provedena díky použitým materiálům BOTAMENT během velice krátké doby, a to v průběhu pouhých dvou dní.
Dnes již schodiště v Třebonicích u Prahy opět slouží svému účelu v plné kráse!