Oddělené pnutí od podkladu – důležitá součást kvalitního zadláždění plochy

Investor, ale i prováděcí firma přivolaná k pozdější reklamaci jsou překvapeni, že i přes pečlivý výběr vhodného flexibilního lepidla a stejně tak pečlivého provedení samotné pokládky se objeví v dlažbě kupříkladu prasklina v celé její šíři tak, jak je vidět na této fotografii.

 

Také výplň spáry mezi obkladem a dlažbou bývá mnohdy popraskaná a vydrolená.

 

 

Trhlina, probíhající v celé délce obkladu také není nijak výjimečná.

 

 

A, že nakonec odpadnou dlaždice na terase či balkonu, také není nikterak ojedinělé.

 

 

Častou příčinou těchto vad bývá odlišné pnutí v podkladu, na který se následně dlažba či obklad pokládaly.
Roztažnost použitých materiálů v celé stavební konstrukci se působením mnoha vlivů liší a téměř nikdy není stejná!
V podlaze bývá často uloženo podlahové vytápění, balkon nebo terasa jsou uloženy na jižní stranu a dlažba je tmavé barvy, novostavba si sesedá, chybí dilatační spáry v potěru, nebo není dodržen jejich předepsaný počet.
Spáry mezi jednotlivými dlaždicemi jsou díky přání investora o velikosti pouhých 1,5mm!
Dlaždice, lepicím tmelem pevně spojené s potěrem, ať již cementovým na terase, nebo anhydritovým v interiéru se pohybují spolu s ním a následně tu prasknou, tu se odlepí a zní dutě, nebo rovnou odpadnou.
Následná oprava bývá poté nákladná a není výjimečné, že je potřeba odstranit téměř všechen původní materiál, do kterého zákazník investoval nemalé peníze.
Ve valné většině případů se dá tomuto nemilému stavu předejít tím, že se mezi potěr a dlažbu vlepí Botament DE tenká dělící rohož, která přenosu pnutí z kupř. vytápěného potěru do dlažby účinně zabrání.

 

 

Pro oddělení pnutí na terasách a balkonech se již dlouhodobě používá vlepená Botament AE dělící a hydroizolační folie, která nám tímto nabízí dvě dokonalá řešení v jednom pracovním kroku.
Účinné oddělení pnutí z podkladu a maximálně funkční hydroizolaci!

 

 

Pomocí této dělící a hydroizolační Botament AE folie se dá samozřejmě provést také dokonalá hydroizolace kupř. sprchového koutu či rovnou celé plochy koupelny.

 

 

Samozřejmostí je dnes již použití ucelené systémové skladby materiálů Botament, od penetrací, lepicích tmelů přes spárovací hmoty, které tuto tenkou dělící Botament DE rohož a stejně tak dělící a hydroizolační Botament AE folii vhodně doplní a dohromady vytvoří funkční celek s trvanlivostí po celá desetiletí.

 

 

Potřebujete poradit přímo na stavbě?