Křišťálově čistá voda v bazénu během chvilky

Konečně jsme se dočkali. Slunce svítí a teplota stoupá. Jak jinak trávit horké letní dny, než naložený v bazénu. Co ale dělat, aby voda v bazénu byla průzračně čistá a údržba nás nestála spoustu volného času?

V první řadě by měl být bazén vybaven kvalitní pískovou filtrací odpovídajícího výkonu. Stejně důležité je ale také použití kvalitních přípravků pro ošetření vody v bazénu. Pozor si dávejte zejména na to, aby tato chemie splňovala veškeré normy a atesty a nepoškozovala vaše zdraví. Občas se ještě v obchodech objevují výrobky, které nemusí být nezávadné kvůli špatným koncentracím, nebo nevhodnému složení. Jejich účinnost je pak příliš nízká, nebo nakopak mohou ublížit.

Skvělou volbou pro údržbu bazénu je například BAZÉNOVÁ CHEMIE CRANITvýrobce Den Braven. Pojďme se podívat, jakým způsobem s její pomocí o bazén pečovat.

 

Údržba vody v bazénu

1. Před prvním napuštěním vody v bazénu

Před každým novým napuštěním bazén důkladně vyčistíme od všech mechanických nečistot (vodní kámen, prach, organické nečistoty apod.). Případné znečištění stěn a dna bazénu po zazimování odstraníme. U všech bazénů platí zásada: pečlivé vyčištění bazénu zjednodušuje úpravu vody!

 

2. Po prvním napuštění bazénu vodou

Po naplnění bazénu vodou uvedeme do provozu filtrační zařízení. Případné pevné nečistoty na hladině odstraníme síťkou a usazeniny na dně vysavačem. Poté změříme a upravíme hodnoty pH na 6,8 – 7,6. Pro zvýšení hodnoty pH použijeme přípravek Cranit pH plus a pro snížení hodnoty pH přípravek Cranit pH minus. 

Přípravky: Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Tester pro bazény 4 v 1

Po úpravě pH vody v bazénu přistoupíme k šokové dezinfekci vody, tzn. zlikvidujeme mikrobiologické zárodky a organické nečistoty prostřednictvím rychlorozpustného dezinfekčního přípravku Cranit Chlor šok. Ten zničí zárodky rostlinných a živočišných baktérií pomocí volného chlóru, ten poté z vody snadno a rychle vyprchá. Po dezinfekčním ošetření znovu změříme a upravíme pH.

Přípravek: Cranit Chlor šok

 

3. V době dovolené

Pro zajištění kvalitní bazénové vody během doby dovolené je důležité, abychom dodrželi následující pokyny. Upravíme hodnotu pH na 6,8 – 7,6. Do dávkovače chloru dáme trojnásobné množství pomalu rozpustných tablet Cranit Triplex tablety, Cranit Quatro tablety. Přidáme dvojnásobně velkou preventivní dávku protiřasového přípravku Cranit Proti řasám. Bazén zakryjeme fólií a zajistíme, aby bylo denně zapínáno filtrační zařízení na dobu dle doporučení dodavatele filtračního zařízení. Po návratu zkontrolujeme a upravíme hodnotu pH a koncentraci chloru v bazénové vodě. 

Přípravky: Cranit Triplex tablety, Cranit Quatro tablety, Cranit Proti řasám

 

4. Při přípravě bazénu na zazimování

Po skončení koupací sezóny je potřeba zajistit bazén na zimu. Nejdříve vypustíme vodu až pod skimmer a zpětné trysky. Usazeniny na stěnách bazénu odstraníme. Poté upravíme hodnotu pH přípravkem Cranit pH plus/Cranit pH minus a přidáme šokovou dávku přípravku Cranit Chlor šok. Do takto ošetřené vody přidáme přípravek Cranit Zima, který působí preventivně proti tvorbě řas, bakterií a proti usazování solí vápníku, hořčíku aj. Přípravek nezabrání zamrznutí vody. Po zakrytí fólií je bazén připraven na zimu. 

Přípravky: Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Chlor šok, Cranit Zima, Cranit Tester pro bazény 4 v 1

 

5. Ošetřování bazénové vody prováděné pravidelně 1× týdně

5.1. Měření a úprava pH
Hodnota pH ovlivňuje účinnost některých dalších přípravků na úpravu vody, funkci zařízení, životnost bazénu a dobrý pocit z koupání. Proto je nutné, abychom hodnotu pH kontrolovali vhodným testerem minimálně 1× týdně a okamžitě regulovali odchylky od ideální hodnoty pH 6,8 – 7,6.

Přípravky: Cranit pH plus, Cranit pH minus, Cranit Tester pro bazény 4 v 1

5.2 Dezinfekce
Dezinfekce je nejdůležitější částí údržby vody, neboť eliminace mikroorganismů zajistí hygienickou a čistou vodu. Ideální obsah aktivního chloru je v rozmezí 0,3 – 0,8 mg/l, měříme ho testerem 1× týdně, při velkém provozu a v období horka častěji. Před každým dezinfekčním ošetřením vody vždy zkontrolujeme a změříme hodnotu pH. Při ustáleném provozu používáme pomalu rozpustné tablety nebo granulát. Při extrémních podmínkách provozu bazénu (vysoké teploty, silná zátěž bazénu koupajícími apod.) nebo pokud má voda nestandardní kvalitu (zabarvení, zápach), můžeme použít přípravek Cranit Quatro tablety, který zajistí dezinfekci vody, zabrání vzniku řas, vyvločkováním odstraní koloidní nečistoty a stabilizuje
chlor. 

Přípravky: Cranit Triplex tablety, Cranit Quatro tablety, Cranit Chlor šok

5.3 Prevence tvorby řas, případně jejich likvidace
Pravidelným dávkováním protiřasových přípravků zabráníme tvorbě řas.

Přípravky: Cranit Proti řasám

5.4. Vyvločkování nečistot
Pro odstranění koloidních nečistot použijte Cranit Flokul ULTRA. Tento přípravek pomůže při obraně proti zákalu vody, když voda přestane být jiskřivá. Při náhlém zkalení vody, které nemá na svědomí špatná tvrdost nebo nesprávná hodnota pH, použijte Cranit Flokul ULTRA. Shlukuje drobné částečky nečistot do větších, které je schopná písková filtrace zachytit.

Přípravky: Cranit Flokul ULTRA

5.5. Filtrace
Krátká doba filtrace zvyšuje spotřebu přípravků bazénové chemie a zhoršuje kvalitu vody. Orientační doba filtrace se počítá: Doba filtrace (počet hodin za den) = teplota vody : 3.